منبع تحت فشار هاماک

لیست قیمت منبع پمپ آب تحت فشار هاماک

منبع پمپ آب تحت فشار هاماک ، در قیمت های مختلفی از ارزان تا گران در پمپ آنلاین ارائه میگردد.

منبع های آب هاماک ،جهت ذخیره آب و استفاده آن در موارد مورد نیاز بر روی پمپ ها نصب میگردد.

این مخزن های ذخیره آب ، برای پمپ هایی با قدرت کم بصورت متصل و همراه پمپ ارائه میگردد.

درحالیکه در انواع پر قدرت آن، باید بصورت جداگانه تهیه و برروی پمپ ها نصب گردد.

نام محصولقیمت کالا
منبع 24 لیتری هاماک340,000 تومان
منبع 50 لیتری عمودی هاماک750,000 تومان
منبع 50 لیتری افقی هاماک840,000 تومان
منبع 60 لیتری بدون درجه940,000 تومان
منبع 60 لیتری درجه دار1,020,000 تومان
منبع 80 لیتری بدون درجه1,270,000 تومان
منبع 80 لیتری درجه دار1,352,000 تومان
منبع 100 لیتری بدون درجه1,403,000 تومان
منبع 100 لیتری درجه دار1,488,000 تومان
منبع 200 لیتری بدون درجه3,400,000 تومان
منبع 200 لیتری درجه دار4,165,000 تومان

نمایش 5 نتیجه

پشیبانی آنلاین