0

منبع تحت فشار هاماک

نمایش دادن همه 8 نتیجه

لیست قیمت منبع پمپ آب تحت فشار هاماک

منبع پمپ آب تحت فشار هاماک ، در قیمت های مختلفی از ارزان تا گران در پمپ آنلاین ارائه میگردد.

منبع های آب هاماک ،جهت ذخیره آب و استفاده آن در موارد مورد نیاز بر روی پمپ ها نصب میگردد.

این مخزن های ذخیره آب ، برای پمپ هایی با قدرت کم بصورت متصل و همراه پمپ ارائه میگردد.

درحالیکه در انواع پر قدرت آن، باید بصورت جداگانه تهیه و برروی پمپ ها نصب گردد.

نام محصولقیمت کالامحل تحویل
منبع 24 لیتری هاماک396,000 تومانکارخانه
منبع 50 لیتری عمودی هاماک880,000 تومانتهران
منبع 50 لیتری افقی هاماک990,000 تومانکارخانه
منبع 60 لیتری بدون درجه 1,115,000کارخانه
منبع 60 لیتری درجه دار1,220,000 تومانکارخانه
منبع 80 لیتری بدون درجه 1,550,000 تومانکارخانه
منبع 80 لیتری درجه دار1,650,000 تومانکارخانه
منبع 100 لیتری بدون درجه 1,700,000 تومانکارخانه
منبع 100 لیتری درجه دار1,800,000 تومانکارخانه
منبع 200 لیتری بدون درجه 4,150,000 تومانکارخانه
منبع 200 لیتری درجه دار4,950,000 تومانکارخانه
loading