استرینر ( موگیر )

استرینر ( موگیر ) تصفیه کننده آب استخر و جکوزی

استرینر ( موگیر ) تصفیه کننده آب استخر و جکوزی ، یکی از اساسی ترین تجهیزات استخری است.

وجود این موگیر ها جهت جلوگیری از ورود مواد معلق،مو و سایر ذرات جامد به درون تجهیزات،ضروریست.

استرینر های تصفیه کننده آب استخر ، از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند؛

یکی از این موارد قابل دسته بندی، براساس جنس و متریال سازنده آنهاست.

که بر این اساس موگیر ها در دو نوع باکالیت و چدن، در پمپ آنلاین موجود است.

نمایش 6 نتیجه

پشیبانی آنلاین