بوستر پمپ

بوستر پمپ

بوستر پمپ ، را اغلب با نام پمپ آب ساختمان نیز شناخته میشوند.

این پمپ ها با مکش آب ، باعث افزایش سطح دبی آب میشوند.

و همین امر موجب افزایش فشار مطلوب در لوله های آب شهری میشود.

بنابراین در ساختمان های بلند و آسمان خراش، وجود این پمپ ها از همیشه بیشتر محسوس خواهد بود.

در واقع این پمپ مجموعه ای از یک تا چند پمپ است که موازی نسبت به هم قرار گرفته اند.

این مجموعه توسط تابلو برق تحت کنترل قرار دارد.

هدف نهایی این پمپ های آب را میتوان افزایش سطح دبی و حفظ این افزایش فشار آب است.

البته که نمیتوان وجود این پمپ های آب را صرفاً به ساختمان های مسکونی تعمیم داد.

چرا که از این پمپ ها در مزارع و سایر بخش های صنعتی نیز استفاده میگردد.

پمپ آنلاین بعنوان نمایندگی رسمی بسیاری از برند های بوستر پمپ ، آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است.

 

نمایش 2 نتیجه

پشیبانی آنلاین