پمپ استارست starset

فروشگاه پمپ آنلاین نماینده رسمی فروش محصولات استار ست STARSET   می باشد. 

محصولات استارست دارای لوازم یدکی و 18 ماه ضمانت می باشد.

شماره دفتر:   2 _  77657841 _ 021

دهقی :    09124158714

فروشگاه : چهارراه طالقانی ، ابتدای خیابان بهار شمالی ، نبش پاساژ بهار امین ، پلاک 183

پمپ استارست STARSET

پمپ دو اینچ تکفاز پروانه برنزی CH200

قدرت : 2 اسب

حداکثر ارتفاع : 29 متر

حداکثر آبدهی : 30 متر مکعب

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو اینچ تکفاز پروانه چدن CS150

قدرت : 1/5 اسب

حداکثر ارتفاع : 14 متر

حداکثر آبدهی : 42  متر مکعب

دهانه ورودی : 2 اینچ

دهانه خروجی : 2 اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه چدن

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ سه  اینچ تکفاز پروانه چدن CS300 استارست starset

قدرت : 3 اسب

حداکثر ارتفاع : 18 متر

حداکثر آبدهی : 46  متر مکعب

دهانه ورودی : 3 اینچ

دهانه خروجی : 3  اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه چدن

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ کوچک خانگی تکفاز  PM 45 استارست starset

قدرت : 1/5  اسب

حداکثر ارتفاع : 36 متر

حداکثر آبدهی : 2/1  متر مکعب

دهانه ورودی : 1  اینچ

دهانه خروجی : 1  اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای حلقه برنزی در کلگی و واسطه

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ استخری دو اسب FCP 1500 استارست starset

قدرت : 2  اسب

حداکثر ارتفاع : 15/3  متر

حداکثر آبدهی : 21/66  متر مکعب

دهانه ورودی : 2  اینچ

دهانه خروجی : 2  اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو اینچ تکفاز پروانه چدن CS200 استارست starset

قدرت : 2  اسب

حداکثر ارتفاع : 14  متر

حداکثر آبدهی : 45  متر مکعب

دهانه ورودی : 2  اینچ

دهانه خروجی : 2  اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه چدن

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی سه فاز CBT 600 استارست starset

قدرت : 5.5  اسب

حداکثر ارتفاع : 75  متر

حداکثر آبدهی : 13/2  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/2  اینچ

دهانه خروجی : 11/4   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی تکفاز CB 400

قدرت : 4  اسب

حداکثر ارتفاع : 65  متر

حداکثر آبدهی : 12  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/2  اینچ

دهانه خروجی : 11/4   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو اینچ تکفاز برنزی CH 150

قدرت : 1.5  اسب

حداکثر ارتفاع : 25  متر

حداکثر آبدهی : 30  متر مکعب

دهانه ورودی : 2  اینچ

دهانه خروجی : 2   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ یک اسب ارتفاع بالا PM 80

قدرت : 1  اسب

حداکثر ارتفاع : 60  متر

حداکثر آبدهی : 3  متر مکعب

دهانه ورودی : 1  اینچ

دهانه خروجی : 1  اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی سه فاز CBT 1000

قدرت : 10  اسب

حداکثر ارتفاع : 85  متر

حداکثر آبدهی : 25  متر مکعب

دهانه ورودی : 2  اینچ

دهانه خروجی : 11/4   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی سه فاز CBT 310

قدرت : 3  اسب

حداکثر ارتفاع : 63  متر

حداکثر آبدهی : 9  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/4  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی تکفاز CB 160

قدرت : 1.5  اسب

حداکثر ارتفاع : 53  متر

حداکثر آبدهی : 7/2  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/4  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای : پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ بشقابی نیم اسب CM 50

قدرت : 0.5  اسب

حداکثر ارتفاع : 21  متر

حداکثر آبدهی : 5/1  متر مکعب

دهانه ورودی : 1  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ کله گلابی دو اسب CAB 200

قدرت : 2  اسب

حداکثر ارتفاع : 58  متر

حداکثر آبدهی : 5/7  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/2  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو اینچ تکفاز پروانه برنزی CH 300

قدرت : 3  اسب

حداکثر ارتفاع : 33  متر

حداکثر آبدهی : 30  متر مکعب

دهانه ورودی : 2  اینچ

دهانه خروجی : 2   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی سه فاز  CBT 400

قدرت : 4  اسب

حداکثر ارتفاع : 65  متر

حداکثر آبدهی : 12  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/2  اینچ

دهانه خروجی : 11/4   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ بشقابی تکفاز پروانه برنزی  CM100

قدرت : 1  اسب

حداکثر ارتفاع : 31  متر

حداکثر آبدهی : 8  متر مکعب

دهانه ورودی : 1  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ استخری یک و نیم اسب FCP 1100

قدرت : 1.5  اسب

حداکثر ارتفاع : 16/6  متر

حداکثر آبدهی : 14/27  متر مکعب

دهانه ورودی : 2  اینچ

دهانه خروجی : 2   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی تکفاز CB 310

قدرت : 3  اسب

حداکثر ارتفاع : 69  متر

حداکثر آبدهی : 9  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/4  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای : پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو اینچ تکفاز پروانه چدن CS 100

قدرت : 1  اسب

حداکثر ارتفاع : 14  متر

حداکثر آبدهی : 18/5  متر مکعب

دهانه ورودی : 2  اینچ

دهانه خروجی : 2   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای : پروانه چدن

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ جتی تکفاز پروانه برنزی CAM 100

قدرت : 1  اسب

حداکثر ارتفاع : 48  متر

حداکثر آبدهی : 3/7  متر مکعب

دهانه ورودی : 1  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ سه اسب کله گلابی CAB 300

قدرت : 3  اسب

حداکثر ارتفاع : 620  متر

حداکثر آبدهی : 7/8  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/2  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی تکفاز CB 310

قدرت : 3  اسب

حداکثر ارتفاع : 63  متر

حداکثر آبدهی : 9  متر مکعب

دهانه ورودی : 11/4  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پمپ استارست starset

پمپ دو پروانه برنزی تکفاز CB160

قدرت : 1.5  اسب

حداکثر ارتفاع : 53  متر

حداکثر آبدهی : 7/2  متر مکعب

دهانه ورودی :11/4  اینچ

دهانه خروجی : 1   اینچ

سیم پیچی : 100% مس

شفت استینلس استیل 304

دارای اورینگ وایتون در مکانیکال سیل

دارای پروانه برنزی سنگین

18 ماه گارانتی

دارای لوازم یدکی

پشیبانی آنلاین